Present simple - pořádně a napořád

 Když se zeptáme studenta, co mu dělá největší problém v angličtině, tak ve většině případů řekne „časy, mám v nich bordel“ a anglicky. Dnes se zaměříme na první z problémů, tedy časy. Vysvětlíme a řekneme si, jak si s nimi poradit a pochopit je. Také si je procvičíme, aby nám to v hlavě zůstalo jednou provždy. Tak jdeme na to...

Angličtina má 12 časů, které by měl každý znát! „Cože? Dvanáct? Proč dvanáct?“ Přeci stačí „bylo, je a bude“. Buďte v klidu, není to tak hrozné, jak by se mohlo na první pohled zdát. Pojďme si je projít všechno pořádně a popořadě.

Dnes začneme s Present simple – přítomný čas prostý

Kdy ho používáme?

Opakující se děj – never, hardly ever, sometimes, often, usually, always, every day, every, occasionally,… I go to the cinema every week.
Po sobě jdoucí děj In the morning I get up, have breakfast and go to work.
U sloves, která nemohou tvořit –ing formu (stative verbs = stavová slovesa )

understand, like, love, smell, want, mean, remember, see…

I want to go to the bed.
Všeobecná pravda / fakt The Sun rises every morning. He looks like his father.
Dlouhodobá aktivita  I live in Prague.
Časový rozvrh/harmonogram (něco, co nemůžeme ovlivnit -  otevírací doba obchodů, odjezdy, příjezdy, přílety, odlety, kina, konzerty,…) The bus leaves at 7 o ´clock. The train leaves at 4.  

A teď si pojďme ukázat, jak se tvoří přítomný čas prostý.

Kladná oznamovací věta
 
I / you / we / they | always | go | to work  | by bus. Já / ty / vy / my / oni vždy jezdíme do práce autobusem.
They often watch TV .  Často koukají na televizi.
Peter and Susan make the best cakes. Peter a Susan dělají ty nejlepší dorty.
He / She / It| sometimes | goes | to work  | by bus. On / ona / (to) někdy jezdí do práce autobusem
He visits museums every weekend. Navštěvuje muzea každý víkend.
She always runs to school. Vždycky běží do školy.
She watches Netflix every evening. Každý večer se dívá na Netflix.
Steve plays football on Saturday. V sobotu hraje Steve fotbal.

Všimli jste si, že…?

Slovesa v anglickém jazyce se nečasují, mají stále stejný tvar. Jediné, na co musíme dávat pozor, je přidání písmena -es, -s v oznamovacích větách ve třetí osobě jednotného čísla, tedy po zájmenech on (he), ona (she) a ono (it).

Ve třetí osobně poté musíme dát pozor na:
Koncovku -es dáváme v případě, že by přidáním -s- vznikala „krkolomná“ výslovnost. She watches Netflix every evening.
V případě, že poslední dvě písmena slovesa je souhláska plus y, přidáním koncovky -s se ypsilon tzv. změkčí, například u slovesa to cry = plakat. He sometimes cries at night.
Pokud ale sloveso končí na -y, před kterým je samohláska, k tzv. změkčení nedochází. The boy plays football on Saturday.
Ale žádný strach, tyto pravidla nakonec začnete používat automaticky, aniž byste se u toho museli namáhat! 

Záporná oznamovací věta

I / you / we / they |don´t (do not) | go | to work  | by bus. Já / ty / vy / my / oni nejezdíme do práce autobusem.
We don´t listen to the radio. Neposloucháme rádio.
I don´t drink beer. Nepiju pivo.
He/She/It |doesn´t (does not) | go | to work  | by bus. On / ona / (to) nejezdí do práce autobusem
He doesn´t work in New York. On nepracuje v New Yorku
She doesn´t eat anything spicy. Nejí nic palivého.

Otázka

(Wh)|Do| I / you / we / they | go | to work | by bus?   ( Kde,kdy,jak...) Jezdím/jezdíš/jezdíte/jezdíme/jezdí do práce autobusem?
Where do you buy electronics? Kde kupuješ elektroniku?
What time do you usually eat dinner? V kolik hodin většinou jíš večeři?
(Wh)|does| he / she / it | go | to work | by bus?   ( Kde,kdy,jak...) jezdí do práce autobusem?
What does  he do in the evenings? Co dělá povečerech?
When does she go to the bed? V kolik chodí do postele?
Wh = where, when, why, who, whose, how
POZOR – pokud nemáme v otázce podmět, nepoužíváme ani pomocné sloveso DO/DOES a u slovesa je vždy S
Who | goes | to work | on Monday? Do jezdí do práce v pondělí?
Who drinks beer and who drinks wine? Kdo pije pivo a kdo pije víno?
Who plays PC games? Kdo hraje počítačové hry?
Pokud tvoříme otázky typu....O kom... S kým... O čem... ,...?  České o(about),s(with), atd. se v angličtině dává vždy NA KONEC VĚTY.
Who do you play tennis with? With who do you play tennis? S kým hraješ tenis?
What do you talk about? About what do you talk? O čem mluvíte?
What software does he work with? With what softwaredoes he work? S jakým softwarem pracuje?

Krátká odpověď - ano/ne

Do you want to go out? Yes, I want Yes, I do
    No, I don´t
Does he play football?   Yes, he plays Yes, he does
    No, he doesn´t
V angličtině vždy odpovídáme tím, čím se ptáme. (Do we....? Yes, we do)