Věra Ovečková

Věra Ovečková

Staroslovanská bukvica
Čeština pro cizince
Ruština

Věrka Vám předá ohromné množství znalostí a prožitků. Je pozitivní a energická.

Jaký jazyk učíš a co se ti na něm líbí?

Předávám poznání o staroslovanské Bukvici jako písmu, ale to je jen malá část. Ta větší je její celistvost
toho, co nese. 9P – Průvodce životem – Probuzení buněčné paměti – Proměna vnímání strachu a štěstí
– Působení obrazů v písmu ukrytých – Porozumění tvaru – Písmo jako záznam myšlenky, slova, obrazu
– Pochopení vztahu mezi bylo, je a bude – Poznání sebe sama skrz písmo – Propojení protikladů,
sounáležitost, rovnováha, což je cílem.
Řekni nám, proč tě mají studenti rádi?
To by měli spíš řící oni :)

Co o sobě řekneš budoucím studentům?

Těším se na Vás, protože každé setkání je dobrodružnou poutí poznávání sebe sama.

Co tě na učení baví?

Všechno.

Jaké jsou tvoje koníčky?

Psi, ale to je životní styl nikoli koníček. Baví mě práce na zahradě, čtení knih, i výletování. Poznávání
Bukvici a tajemství v ní ukrytých - „práce“ je koníčkem, bez nadsázky.

Jak bys motivovala budoucí studenty?

Proč se dobrým lidem dějí zlé věci? Odpověď má každý v sobě. Jste-li připraveni ji poznat a změnit svůj život k lepšímu, jste tu dobře.

Tvůj vzkaz pro studenty?

Poznávání Bukvici je třeba poznat, procítit, prožít, těžko se dá popsat

Jaký je, dle tvého názoru, nejlepší způsob osvojení si cizího jazyka.

Obklopit se jím. Přiblížit se myšlením jeho nositelům. U Bukvici se často lidem stává, že samovolně vyplouvají na povrch původní slova dávno zapomenutá a překrytá současnou mluvou. Člověk se
přibližuje pochopení jejich podstaty. A to je důležité i pro jiné jazyky. Vše je tu propojené.

Co řekneš studentovi, když ti poví: ,,Na jazyky nemám talent“.

Že talent má na všechno, na co si připustí, že ho má. Zábranou je jeho myšlení. „Udělal to, protože mu neřekli, že to nejde.“

Co by měl vědět/dělat každý student?

Věřit si. Dělat pro cíl. Být dočkavý. Výsledek se vždy dostaví.

CHCI SE DOZVĚDĚT VÍCE O VĚRCE A JEJÍM VĚDĚNÍ