Present continuous - pořádně a napořád

Již jsme si říkali o přítomném čase prostém (present simple) v minulém článku. Pravděpodobně jste se již dříve s touto gramatikou setkali. Věřím ale, že opakování je matka moudrosti a vždy se můžeme přiučit něčemu novému. Pojďme si nyní důkladně vysvětlit použití present continuous. Je to základní čas, při jehož použití je důležité, abychom si byli jistí. I present continuous skýtá někdy i překvapivé použití. Pojďme si tedy říct, jak to je. 

Kdy používáme present continuous?

 

Děj, který probíhá právě teď I am watching TV. Koukám na televizi.
Děj „probíhající za zády“ (nedokončný děj) We are building a house. Stavíme dům.Teď sedím na gauči, ale v tomto období stavíme.
Dočasný děj (určitě víme, že to skončí) I'm working in London for the next two weeks. Dva týdny pracuji v Londýně
Naplánována budoucnost tzn. „vše co si můžeme napsat do diáře“ I´m going on vacation in June. Jedu na dovču v červnu
Present continuous + always pokud si na něco stěžujeme,

používáme příslovce ALWAYS společně s přítomným časem průběhovým

He is always leaving his socks on the floor, I hate it! Pořád nechává ponožky na podlaze, nesnáším to!
popis obrázků vždy používáme průběhový čas

 

In the picture there is a man running Na obrázku je běžící muž

Pojďme si ukázat, jak se tvoří present continuous.

 

Kladná oznamovací věta a present continuous (přítomný čas prostý)

Ve větě vždy musí být tvar slovesa "TO BE" (am/is/are) a sloveso s koncovkou -ing (listening).

 
I | am | going | to work | by bus. (já) Jedu do práce autobusem.
I am listening to music. (já) Poslouchám hudbu.
You / we / they | are | going | to work  | by bus. (Ty / vy / my  oni jedeme do práce autobusem.
They are coming tomorrow .  (oni) Přijdou zítra.
Peter and Susan are cooking. Peter a Susan vaří.
He / She / It / | is | going | to work  | by bus. ( On / ona / to ) jede do práce autobusem
He is clothes shopping.  (on) Nakupuje oblečení.
She is playing volleyball. (ona) Hraje volejbal.
Všimli jste si, že…?
Pokud sloveso končí na -e, tak přidáním koncovky -ing "-e" zmizí. come - coming
Pokud sloveso končí na -y, pouze přidáme koncovku -ing a zůstává nám vedle sebe yi play - playing
Pokud sloveso končí "souhláska-samohláska-souhláska", poslední písmeno se zdvojuje swim - swimming
Záporná oznamovací věta a present continuous (přítomný čas prostý)

Větu tvoříme přidáním "not" za tvar slovesa "to be".

You / we / they | aren´t (are not) | going | to work  | by bus. (ty / vy / my / oni) Nejedeme do práce autobusem.
We aren´t listen to the radio. Neposloucháme rádio.
I am not drinking beer. Nepiju pivo.
He/She/It | isn´t (is not) | going | to work  | by bus. (on / ona / to) Nejede do práce autobusem
He isn´t working now. On teď nepracuje.
She isn´t eating chocolate. (ona) Nejí čokoládu. (teď)
Otázka a present continuous (přítomný čas prostý)

Otázku tvoříme velice jednoduš, pouze přehodíme podmět s přísudkem, tedy sloveso "to be" s podmětem.

(Wh) | are | you / we / they | going | to work | by bus?   ( Kde,kdy,jak...) Jedeš/jedete/jedeme/jedou do práce autobusem?
What are they reading? Co čtou?
What movie are you watching? Na jaký film koukáš?
(Wh) | is | he / she / it | going | to work | by bus?   ( Kde,kdy,jak...) (on,ona) Jede do práce autobusem?
What is she wearing? Co má (ona) na sobě?
When is he coming? Kdy přijde?
Wh = where, when, why, who, whose, how

Pokud tvoříme otázky typu....O kom... S kým... O čem... ,...?  České o(about),s(with), atd. se v angličtině dává vždy NA KONEC VĚTY.
Who are you pla tennis with? With who are you playing tennis? S kým hraješ tenis?
What are they talking about? About what are they talking? O čem mluvíte?
What tool is he working with? With what tool is he work? S jakým nářadím pracuje?

Krátká odpověď - ano/ne

Are you at home?   Yes, I am
    No, I am not
Is he playing football?     Yes, he is
    No, he isn´t
V angličtině vždy odpovídáme tím, čím se ptáme. (Are we....? Yes, we are)